ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

(Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.08.31.-től hatályosak. Az előző hatályos változathoz képesti módosításokat pirossal jelöltük.)

(2023.03.16-tól 2023.08.30-ig érvényes Általános Szerződési Feltételeinket itt találod.)

A jelen Általános Szerződési Feltételekben használt, és egyéb helyen meg nem határozott nagy kezdőbetűs fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Alkalmazás: a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontjában meghatározott tartalommal bír;

Pénzvisszatérítés vagy Visszatérítés: pénzvisszatérítés, melyet a Felhasználó a Partnertől az Alkalmazáson keresztül kap meg. A Partner célja, hogy a Felhasználónak juttatott Pénzvisszatérítés által új vevőket szerezzen, illetve régi vevőit hűségprogram jelleggel megtartsa;

Felhasználó: az Alkalmazás 18. életévét betöltött magánszemély regisztrálója, aki az Alkalmazás részére a Felhasználó Bankján keresztül megadja a hozzájárulást ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználói Adatokhoz hozzáférhessen;

Felhasználó Bankja(i): az(ok) a magyarországi székhellyel működő kereskedelmi bankok, amely(ek) az Alkalmazás igénybevételéhez szükséges, hitelkártyának nem minősülő, továbbiakban debit bankkártyá(kat) kibocsátja(ják);

Felhasználói Adatok: azon adatok összesége, amelyet az Alkalmazás a Felhasználó bankjától a PSD2-es banki API-kon keresztül a Felhasználó engedélye alapján megkap;

Felhasználói Kifizetési Limit: A Felhasználónak juttatott Pénzvisszatérítések összegének az Alkalmazásban meghatározott azon alsó értéke, amelyet elérve az átutalási díjjal csökkentett összeg tekintetében kifizetést kap a Felhasználó. A Felhasználói Számlalimit Hatályos összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint;

Fél/Felek: a Felhasználó és a Társaság külön-külön a Fél, együttesen pedig a Felek;

Partner: a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, aki az Alkalmazáson keresztül általa meghatározott mértékű Pénzvisszatérítést ad a debit bankkártyával fizető Felhasználó részére;

Partnertranzakció: olyan debit bankkártyás fizetési tranzakció, amikor a Felhasználó a Partnernél fizetett valamilyen áruért vagy szolgáltatásért;

PSD2: Az Európai Unió 2015/2366/EU irányelve;

Push Üzenet: azok a Felhasználó mobilkészülékén felugró üzenetek, amelyek az Alkalmazásból származnak, és melynek célja különösen, hogy a Felhasználót tájékoztassa vagy valamilyen cselekvésre ösztönözze;

Számlainformációs szolgáltatás: a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1 pontjában meghatározott tartalommal bír;

Társaság: a mobilalkalmazást üzemeltető STATOSFERA Bankszámlainformációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 56, cégjegyzékszám: Cg. 05 09 028450);

Társaság Bankja: MKB BANK Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u.38. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952). 10 041348);

Virtuális Számla: Az Alkalmazás backend-je által, az adott Felhasználóhoz rendelt Pénzvisszatérítések összegének nyilvántartására szolgáló adathalmaz;

Weboldal: a Társaság által a Felhasználók számára működtetett https://recash.app elérési címmel rendelkező weboldal.

1. A számlainformációs szolgáltatóként nyújtani kívánt szolgáltatás leírása

1.1 Az Alkalmazás

Alkalmazás a Társaság által működtetett RECASH munkanévvel ellátott natív mobilalkalmazás, valamint az ehhez tartozó weboldalak és egyéb rendszerek, amelyek a 1.2 és 1.3. alatt leírt szolgáltatás működtetését végzik (a továbbiakban: Alkalmazás). Az Alkalmazás üzemeltetője a Társaság, amely az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti számlainformációs szolgáltatást ("Számlainformációs Szolgáltatás") végző pénzforgalmi intézménynek minősül.

1.2 Az Alkalmazás működése

Az Alkalmazás egy mobil és webes platform, amely Felhasználói részére reklámozó Partnereinél történő debit bankkártyás vásárlás esetén, a Partner által meghatározott mértékű pénzvisszatérítést tart nyilván, kedvezményt biztosító reklámozó Partnerei számára pedig hosszú távon elkötelezett vásárlók megszerzését segíti.

Az alkalmazás:

- hűségprogram formájában (alap pénzvisszatérítés / loyalty cashback) a Partnereinél történő vásárlások után az alkalmazásban meghatározott százalékban a jelzett időpontig tartó, folyamatos pénzvisszatérítést ad,

- egyszer levásárolható automatikusan beváltásra kerülő kupon formájában (automatikus cashback kupon / automatic cashback coupon) az adott Partnernél történő vásárlás után egy alkalommal pénzvisszatérítést ad.

Amennyiben egy Partnerhez rendelkezik a Felhasználó kuponnal és az adott Partner kínál alappénzvisszatérítést is, a kuponon szereplő kedvezmény íródik jóvá automatikusan.

Az alap pénzvisszatérítés és az automatikus cashback kupon egyszerre nem felhasználható.

A működési folyamat lépései

1.2.1. Felhasználói regisztráció

A Felhasználó letölti az Alkalmazást a megfelelő alkalmazásboltból (Appstore, Google Play Store) és egy e-mail címmel, valamint jelszóval regisztrál. A Felhasználónak lehetősége van a már létező Facebook fiókjával regisztrálni, ebben az esetben a Facebookon használt email és jelszó megadása szükséges, amellyel belép a Facebook fiókjába és engedélyezi az Alkalmazásba történő regisztrációt.

1.2.2   A Felhasználó hozzáférést biztosít az Applikáció részére

A regisztrációt követően a Felhasználót átirányítjuk a Felhasználó Bankjának felületére, ahol Felhasználó megadja az Alkalmazás részére az engedélyt a Felhasználói Adatokhoz (ideértve többek között a bankkártyás terheléses tranzakciókat) történő hozzáféréshez. Az Alkalmazás a Felhasználói engedély megadását követően az alábbi adatokhoz fér hozzá:

- a Felhasználó bankkártya számának utolsó négy számjegye;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció dátuma;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció összege;

- a Felhasználó által végzett bankkártyás tranzakció devizaneme; illetve

- a kártyás tranzakcióhoz használt kártyaelfogadó terminálhoz allokált kereskedőazonosító kód.

Az Alkalmazás a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt szolgáltatást kizárólag a Felhasználó jelen 1.2.2. pontban meghatározott – kifejezett - hozzájárulásával nyújtja. Az Alkalmazás kizárólag a Felhasználó által megjelölt fizetési számlákhoz, és az azokhoz tartozó fizetési műveletekre vonatkozó információkhoz, tehát az ezen 1.2.2. pontban meghatározott adatokhoz fér hozzá.

A fenti engedély Felhasználó általi megadása során a Társaság Felhasználót az Alkalmazáson keresztül egyértelműen tájékoztatja arról, hogy az Alkalmazás az engedély megadását követően elért adatokat milyen célból, azaz kizárólag

- a Partnertranzakciók beazonosításához;

- a Partnerekkel történő elszámoláshoz; valamint

- a Felhasználók részére hatékony – inApp (Alkalmazáson belüli) -, anonim profilozást használó ajánlórendszer működtetéséhez használja fel.

1.2.3.   A Felhasználó tájékozódhat a Partnerekről

A Felhasználó az Alkalmazásban tájékozódik a Pénzvisszatérítést nyújtó Partnerekről. Az Alkalmazásban kereshet közöttük (többek között földrajzi elhelyezkedés, illetve a Pénzvisszatérítés mértéke alapján), kategóriába rendezheti azokat, bővebben informálódhat a Partnerekről, vagy el is érheti őket az Alkalmazáson keresztül (telefonon vagy internetes felületen keresztül).

1.2.4.   A Felhasználó a Partnernél fizet bankkártyájával

A Felhasználó - azon Felhasználó Bankja által kibocsátott debit bankkártyájával, amelynek részére megadta a fenti 1.2.2. pontban hivatkozott hozzájárulást - fizetést teljesít az egyik Partnernél.

1.2.5.   Az Alkalmazás értesíti a Felhasználót a Partnertranzakció után járó Pénzvisszatérítésről

A Felhasználó 6 órán belül (egyes bankoknál és partnereknél ez az időtartam megnőhet, az Alkalmazásnak erre nincs ráhatása) az Alkalmazásban értesítést kap róla, hogy az Alkalmazás Pénzvisszatérítést tart nyilván a Virtuális Számláján, tekintettel arra, hogy Partnernél teljesített fizetést. Ekkor azonban a tranzakció még csak függő státuszban van a Felhasználó bankjánál. Arra, hogy a Felhasználó bankja mennyi ideig tartja függő státuszban a tranzakciót, az Alkalmazásnak szintén semmiféle ráhatása nincs. Amennyiben a Felhasználó bankja lekönyvelte az adott tranzakciót, az azután járó cashback további 30 napig függő státuszba (pending) kerül az alkalmazásban, a Partnernél a Felhasználó által történő utólagos tranzakció-törlés által felmerülő esetleges visszaélések elkerülése miatt. Az átlagosnál lényegesen nagyobb összegű pénzvisszatérítés kérésénél illetve az átlagosnál jelentősen rövidebb idő alatt történő és/vagy nagy összegű vásárlás(ok) esetén az Alkalmazás fenntartja a jogot, hogy a megkérdőjelezhető vásárlásokat - egy maximum 90 napig napig tartó ellenőrzésnek vesse alá, és csak akkor utalja ki a pénzvisszatérítést, amennyiben a vizsgálat semmilyen visszaélést nem talál.

1.2.6. Felhasználói kifizetés

A Társaság nem nyit és nem kezel valós számlát a Felhasználó részére, csak Virtuális Számlát. Amennyiben a Felhasználó a Partnerek bármelyikénél terméket vásárol, illetve szolgáltatást vesz igénybe, úgy arról a Társaság a számlaadatokból értesül. A termékért, szolgáltatásért járó ellenérték elszámolását a Felhasználó és a Partner egymás között rendezik, a fizetési folyamatban a Társaság semmilyen módon nem vesz részt. A Társaság a Felhasználónak a számlainformációs szolgáltatás keretében megismert fizetési tranzakcióira tekintettel, azok fizetési adataiból kiindulva, Visszatérítést teljesít a vásárlás ösztönzése érdekében. A Visszatérítés a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontja szerinti átutalási költséggel csökkentett részét a Társaság a Felhasználó által megadott számlaszámra utalja, amennyiben annak összege eléri a Felhasználói számlalimitet, illetve amennyiben a Felek között létrejött szerződés megszűnik.

A Társaság a Felhasználóknak járó Visszatérítések mindenkori összegét az adott Visszatérítés kifizetésének időpontját megelőzően a Társaság által vezetett saját számláján, illetve számláin kezeli, ahhoz a Felhasználó nem férhet hozzá, afelett nem rendelkezhet. Ennek megfelelően a Társaság, mint fizető fél, a Virtuális Számla adatai alapján saját pénzforgalmi szolgáltatója, számlavezetője részére ad megbízást egy fizetési művelet teljesítésére (azaz a Visszatérítés a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontja szerinti átutalási költséggel csökkentett részének átutalására) a Felhasználó részére. Ebben az esetben tehát a Társaság, mint fizető fél, a Felhasználó pedig, mint kedvezményezett van jelen, és a Társaság által vezetett Virtuális Számla vezetése kizárólag a számlainformációs szolgáltatás részét képezi.

1.2.7 A Felhasználói Számlalimit módosítása

A Társaság jogosult a Felhasználói Számlalimitet üzleti okokra, különös tekintettel kockázatkezelési szempontokra történő hivatkozással módosítani, azonban arról a Felhasználókat - első alkalommal legalább 60 nappal azt megelőzően, egy újabb alkalommal pedig legalább 30 nappal azt megelőzően - köteles tájékoztatni az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet formájában, illetve a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mailben történő üzenet küldésével.

1.2.8 Ajánlóprogram

Az Alkalmazás ajánlóprogramot (a továbbiakban: Ajánlóprogram) működtet, melynek lényege, hogy az Alkalmazás Felhasználói meghívót küldhetnek ismerőseiknek, akik ezen meghívón keresztül regisztrálnak az Alkalmazásba.

Az Alkalmazáson belül értesítést küld a rendszer az Ajánlóprogramban résztvevő Felhasználók részére.

Az Ajánlóprogramban résztvevő, ajánlást küldő Felhasználó, illetve az ajánlást elfogadó, a következő feltételeknek megfelelő új Felhasználó részére a Társaság - nem kötelező jelleggel - jutalmat adhat, mely az alkalmazásban íródik jóvá a Felhasználó virtuális cashback számláján.

A jutalom mértékét a Társaság az Alkalmazásban mindenkor feltünteti. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jutalom mértékét bármikor megváltoztassa.

Egy Felhasználó legfeljebb 100 db, a következő feltételeknek megfelelő potenciális új Felhasználót ajánlhat:

- korábban nem volt Felhasználó (azaz nem hozott létre fiókot az Alkalmazáson belül) és

- állandó magyarországi lakhellyel rendelkezik

Az ajánlóprogramban résztvevő, meglévő Felhasználó minden egyes ajánlott személy után jutalmat kap, akiknél a következő feltételek teljesülnek:

- sikeresen regisztrált az Alkalmazásban az ajánló Felhasználó linkjén keresztül, továbbá a banki hozzájárulást megadta az alkalmazás részére, majd első alkalommal a Társaság bármely Partnerénél vásárolt, és ebből pénzvisszatérítés íródott jóvá számára az Alkalmazásban.

Az új, ajánló linken keresztül érkezett Felhasználó az Alkalmazásban mindenkor megjelölt jutalmat az alkalmazásban történő regisztrálás, a banki hozzájárulás megadása, majd az első alkalommal a Társaság bármely Partnerénél történő vásárlás, és az ehhez köthető pénzvisszatérítés jóváírását követően kapja meg az Alkalmazásban.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggessze, megszüntesse vagy megváltoztassa az Ajánlóprogram feltételeit és követelményeit.

1.3 Érintett felek közötti szerződések

A Felhasználókkal a Társaság külön szerződést nem köt. A Felhasználó és a Társaság között a jogviszony a felhasználó általi regisztráció során kapott visszaigazoló e-mailben szereplő, a Felhasználó által előzetesen megismerhető, pdf. formátumúvá alakítható és elektronikus úton elmenthető mindenkori Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi egyértelmű elfogadásával jön létre (az "Elfogadom" gombhoz tartozó üres mezőre klikkelve, kijelölve azt, majd az "Elfogadom" gomb megnyomásával). A Felhasználó a hozzá a fenti módon eljuttatott Általános Szerződési Feltételek, illetve az Alkalmazás használata vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően, valamint a szerződés fennállása alatt bármikor tájékoztatásért a Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek 11. pontjában foglalt elérhetőségeinek bármelyikén jogosult a Társasághoz fordulni. A Társaság az ilyen megkereséseket köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a megkeresést követő 30 napon belül teljesíteni.

A Felhasználó a szerződés fennállása alatt bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a vonatkozó jogszabály által definiált dokumentumokat kikérni; a Társaság a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően a fenti módon azokat bármikor a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

2.  Fizetési feltételek, pénzeszközök birtoklása

A Társaságot az Alkalmazás használatáért a Felhasználók részéről semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti meg. A Felhasználóknak a Társaság felé semmiféle fizetési kötelezettsége nem áll fenn, így semmilyen jutalékot, díjat, kamatot vagy bármilyen egyéb költséget nem kötelesek fizetni a Társaság részére. Amennyiben bármilyen oknál fogva a Felhasználónak történő kifizetéskor devizák közötti átváltás szükséges, úgy a kifizetés a Társaság Bankjának adott devizára vonatkozó aznapi - a bank hivatalos weboldalán elérhető - eladási árfolyamán történik.

A Visszatérítés Felhasználó Bankszámlájára történő átutalásához kapcsolódó mindenkori költségek (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a Társaság Bankja által érvényesített átutalási költségeket, díjakat, illetve jogszabályban meghatározott, átutalást terhelő valamennyi költséget, díjat, illetéket vagy adót) teljes összegét a Felhasználó köteles viselni, oly módon, hogy azokat a Társaság a kifizetéskor a Visszatérítés összegéből levonja, így a Felhasználó Bankszámláján – a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesülése esetén - a Visszatérítés átutalási költségekkel csökkentett összege kerül jóváírásra. A Társaság a Visszatérítéshez kapcsolódó, és a Társaság által levont mindenkori átutalási költséget a ténylegesen átutalásra kerülő összeg mellett köteles - adott esetben jogcímenként - elkülönítetten feltünteti az Alkalmazásban. A Társaság az átutaláshoz kapcsolódó fenti költségeken túl semmiféle egyéb költséget nem jogosult áthárítani a Felhasználókra. A Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.2.6. pontjában foglaltakkal összhangban, és a hivatkozott pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a Virtuális Számlán nyilvántartott Visszatérítés összegének a jelen pont szerinti átutalási költséggel csökkentett részét a Társaság által vezetett bankszámláról a Társaság Bankja a Felhasználó Bankszámlájára utalja át. A Társaság a Felhasználók Bankjainál vezetett számlákon lévő pénzeszközökhöz semmilyen módon nem fér hozzá, azokkal semmilyen formában nem rendelkezik.

3. Működés egyéb helyszíneken

A Társaság az előírt jogszabályi és működési feltételek teljesülését követően az Európai Unió egyéb tagállamaiban is nyújthatja a fentebb bemutatott számlainformációs szolgáltatást.  

4. Szakmai felelősségbiztosítás

A Társaság a PSD2-ben meghatározott elveknek és a Magyar Nemzeti Bank által támasztott feltételeknek megfelelően szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a Colonnade Biztosítónál (https://colonnade.hu).

5. Egyéb feltételek

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás csak iOS és Android operációs rendszerrel működő okostelefonokon használható, az csak a 4 verziószámú, valamint annál frissebb verziószámú Android operációs rendszerekkel kompatibilis, és az Alkalmazás használatához szélessávú internet-hozzáférés szükséges.

A Felhasználó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás használatával kapcsolatos szokásait a rendszer, a személyét harmadik felek számára azonosítására alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjti, és különböző szempontok szerint képes rendszerezni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partneri ajánlatok elektronikus hirdetésnek minősülnek és azok célja az érintett áru vagy szolgáltatás eladásának ösztönzése.

A fentiekben hivatkozott direkt marketing körébe tartozó megkeresésekhez történő hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását a Felhasználó bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen megteheti. A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve címzett reklámküldemény letiltására a Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek 11. pontjában szereplő értesítési címeken mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít a Felhasználó számára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Partnerek az ajánlataikat az érvényességi idő lejárta előtt is bármikor felfüggeszthetik vagy végleg visszavonhatják, ezért Társaságot felelősség nem terheli.

Amennyiben egy adott, az Alkalmazással kapcsolatos súlyosabb működési vagy biztonsági esemény áll elő (ideértve, de nem kizárólagosan a Társaság által észlelt vélt vagy valós csalásokat vagy biztonsági fenyegetéseket, melyek veszélyeztethetik az Alkalmazás működését), a Társaság köteles erről, valamint minden olyan rendelkezésre álló intézkedésről, amelyet az adott esemény káros hatásainak enyhítése érdekében meghozhatnak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Felhasználókat elsődlegesen az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet formájában, ennek hiányában a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mailben történő üzenet küldésével. Fenti intézkedésekkel egyidejűleg a Társaság indokolt esetben legfeljebb a hivatkozott működési vagy biztonsági esemény vagy fenyegetés elhárításáig, de legfeljebb 30 naptári napra felfüggesztheti az Alkalmazás működését. Az Alkalmazás újbóli üzembe helyezéséről a Társaság az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet formájában, valamint a regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mailben történő üzenet küldésével köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

Amennyiben az Alkalmazás elérhetőségének szünetelése meghaladja a 30 naptári napot, a Felhasználó jogosult a Kifizetési limittől függetlenül a Virtuális Számláján lévő összeg a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontja szerinti átutalási költséggel csökkentett részére. A Felhasználó ez esetben a jelen Általános Szerződési Feltételek 11. pontjában szereplő levelezési vagy e-mail címre küldött postai, illetve elektronikus levélben kérheti a Társaságtól, hogy bocsássa rendelkezésre Virtuális Számlájának aktuális egyenlegét. A Társaság az összeget ebben az esetben (tehát, amennyiben az Alkalmazás elérhetőségének szünetelése meghaladja a 30 naptári napot) a Felhasználó részére a 30. naptári nap 24 óra 00 perctől számított 48 órán belül kifizeti.

A Társaság célja, hogy az Alkalmazás és a hozzá tartozó Weboldal heti 7 napon, napi 24 órában elérhető legyen, de lehetnek olyan időszakok, amikor az alkalmazás mobil vagy webes felületei nem elérhetők (például a szükséges szoftverfrissítések miatt).

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve az Alkalmazás bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, így különösen, de nem kizárólagosan a tartalmat, az elérhetőség idejét, az elérhetőséghez, illetve használathoz szükséges eszközt, illetve a Weboldal domain nevét. A Társaság az általa a Weboldalon közölt adatokat, információkat, azok bármely elemének megjelenítését megszüntetheti, az adatátviteli módszereket megváltoztathatja vagy megszüntetheti, megváltoztathatja az átvitel sebességet vagy bármely egyéb felhasználási feltételt.

A Felhasználó az Alkalmazás, illetve a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

A Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik a Társasággal szemben a Társaság által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Társaságnak az Alkalmazás, illetve Weboldal szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

6. Felelősségkorlátozás

A Társaság kizárólag a regisztrált Felhasználóival áll szerződéses kapcsolatban, és a Partnerek ajánlatait jeleníti meg a regisztrált Felhasználók okostelefonján.

A Társaság nem ellenőrzi, és nem vizsgálja a Partnerei által forgalmazott áruk minőségét és szolgáltatások színvonalát, valamint az Alkalmazásra feltöltött ajánlataik tartalmának helytállóságát és valódiságát. A Partnerek bármikor felfüggeszthetik vagy végleg visszavonhatják aktív ajánlataikat.

A Társaság kizárólag a Partnerek ajánlatainak a Felhasználók okostelefonján való megjelenítését végzi, de semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az ajánlatok az érintett Partnereknél ténylegesen igénybe vehetők a Partneri ajánlatban foglaltak szerint. A Társaság ugyancsak semmilyen felelősséget nem vállal az adott ajánlatokban szereplő áru vagy szolgáltatás minőségéért, tulajdonságaiért, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért, valamint az ajánlatban foglalt egyéb feltételek teljesüléséért.

A Partneri ajánlat igénybevétele esetén a Felhasználó kizárólag az ajánlattevő Partnerrel kerül szerződéses kapcsolatba, és az ajánlat alapján megvásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban kizárólag az adott áru vagy szolgáltatás eladójával szemben támaszthat bárminemű igényt vagy követelést.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság nem vállal felelősséget az interneten való továbbítás közben esetlegesen elveszett adatokért.

A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy a Weboldal, illetve az Alkalmazás elérhetősége időről időre megszakadhat, felfüggesztésre kerülhet vagy megszűnhet, és Felhasználó ezzel kapcsolatban igényt vagy követelést nem támaszthat a Társasággal szemben, amennyiben fentiek a Társaság tevékenységi, érdek- illetve ellenőrzési körén kívüli olyan okra vezethetők vissza, amely nem volt elhárítható, és a szerződéskötés időpontjában azzal a Társaságnak nem kellett számolnia.

A Felhasználó felelőssége a Weboldal, illetve az Alkalmazás eléréséhez és használatához szükséges eszközök beszerzése és karbantartása, és az ahhoz kapcsolódó költségeket a Felhasználó viseli. A Társaság minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal, illetve az Alkalmazás megbízhatóan és biztonságosan működjön, vírusoktól mentes legyen.

7. Szellemi tulajdon

Az Alkalmazás, a Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Társaság, illetve adott esetben a Partnerek kizárólagos tulajdonát képezik. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és szerzői jogi védelem alatt áll.

Az Alkalmazáson, illetve a Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. Az alkalmazás, illetve Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen céllal történő felhasználása kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Társaság szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

8. Panaszkezelés

A Felhasználók az Alkalmazással kapcsolatosan a Társaság által működtetett support@recash.app  e-mail címre küldött elektronikus levélben, személyesen vagy telefonon keresztül élhetnek panasszal.

A Társaság az esetleges szóbeli panasztétel lehetőségét minden munkanapon 8-16 óra közötti időszakban a Társaság 3530 Miskolc, Hunyadi u. 56. szám alatti irodahelyiségében biztosítja.

A Társaság a Felhasználóktól érkező panaszokat 15 munkanapon belül kivizsgálja, azzal, hogy ha a panasz valamennyi eleme a Társaságon kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld a Felhasználónak, amely az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének határideje azonban ekkor sem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.

9. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató – amely jelen Általános Szerződési Feltétel elválaszthatatlan részét képezi - a Társaság a Weboldalon és az Alkalmazásban is közzéteszi. A Weboldalon az alábbi linken érhető el: https://www.recash.app/mobile/hu-privacy-dark.html

10. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása, megszűnése

A Társaság bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit a felhasználók számára nem kedvezőtlen módon egyoldalúan megváltoztatni. A Társaság a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításáról a Társaság közösségi oldalán és az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználókat a módosítás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal.

A Társaság jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket üzleti okokra, különösen kockázatkezelési szempontokra, a vonatkozó jogszabályi környezet változására, illetve a Társaság működési költéségeinek emelkedésére tekintettel a Felhasználók számára kedvezőtlenül módosítani, azonban arról a Felhasználókat - első alkalommal legalább 60 nappal, ezt követően pedig legalább 30 nappal a hivatkozott módosítást megelőzően - köteles tájékoztatni a Társaság Weboldalán, az Alkalmazáson keresztül küldött Push Üzenet, illetve a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére küldött üzenet formájában.

A módosított Általános Szerződési Feltételek az abban megjelölt időpontban lépnek hatályba. Amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételek hatálybalépését követően a Felhasználó az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások bármelyikét igénybe veszi, azt úgy kell tekinteni, hogy a módosított Általános Szerződési Feltételeket elfogadta.

A módosítás hatálybalépése előtti napig a Felhasználó jogosult az Általános Szerződési Feltételek azonnali hatályú és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség mentes felmondására.

A Felek mindegyike jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan 30 napos határidővel rendes felmondással felmondani. Rendes felmondás esetén a Társaság köteles minden érintett Felhasználóval a Felhasználói Számlalimit alkalmazása nélkül elszámolni, és a Felhasználók részére az esetleges kifizetéseket - a jelen Általános Szerződési Feltétek 2. pontjában foglaltak figyelembevételével - legkésőbb a jogviszony megszűnésével egyidejűleg teljesíteni.

A Másik Fél súlyos szerződésszegése esetén mindkét Fél jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket azonnali hatállyal felmondani.

A Felhasználó felmondását a Társaság support@recash.app e-mail címére, a Társaság pedig a Felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére küldött elektronikus levél formájában közölheti joghatályosan.

11. Kapcsolattartás

A Társaság tájékoztatási kötelezettségének - a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott gyakorisággal - az Alkalmazáson, valamint a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldött üzenet formájában köteles eleget tenni. A Társaság köteles a Felhasználó számára mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket a Társaság Weboldaláról bármikor elérhetővé és letölthetővé tenni. A Felhasználó és a Társaság közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

A Felhasználók számára a Társaság az alábbi elérhetőségeken is biztosítja a kapcsolattartást:

Cím: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 56.

Levelezési cím: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 56.

e-mail cím: support@recash.app

12. Irányadó jog, vitarendezés

A jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog tekintendő irányadónak.

A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek keretében a Felhasználók a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf.: 172.
Ügyfélszolgálat címe: 1122 Budapest Krisztina krt. 6.
Telefonszáma: +36-80-203-776
E-mail címe:
ugyfelszolgalat@mnb.hu

Amennyiben a Felek közötti jogvita békés rendezésére irányuló lépések nem vezetnek eredményre, a Felek alávetik magukat a rendes magyar bíróságoknak.